Left Menu

 ข้อมูลบัตรเข้าชม


สิ่งเหนือจินตนาการ, ทริกอาย มิวเซียม สาขาภูเก็ต

ด้วยบัตรเข้าชมเพียงหนึ่งใบกับประสบการณ์ภาพลวงตาสุดสนุกในโซนจัดแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจกว่า 5 ธีม

Trick Eye Museum
Thai:
ผู้ใหญ่
- Non-Thai:
ผู้ใหญ่
-
Thai:
เด็กเล็ก/เยาวชน
- Non-Thai:
เด็กเล็ก/เยาวชน
-
Aquaria & Trick Eye Museum
Thai:
ผู้ใหญ่
- Non-Thai:
ผู้ใหญ่
-
Thai:
เด็กเล็ก/เยาวชน
- Non-Thai:
เด็กเล็ก/เยาวชน
-