Left Menu

 票价

成人
青少年
(未满18周岁)
特丽爱3D美术馆
+希腊神话博物馆
个人 12,000 韩币 11,000 韩币
团体 8,000 韩币 6,000 韩币
特丽爱3D美术馆 个人 9,000 韩币 8,000 韩币
希腊神话博物馆 团体 8,000 韩币 6,000 韩币

  1. 团体价适用于30人及以上的团体
  2. 36个月未满婴儿免费(需持有可证明未满36个月的材料)
  3. 各种优惠活动不能同时使用。